Mano krepšelis

0 prekių - 0,00 €

Prekių pristatymas

Visoje Lietuvoje ir užsienyje

 

 


Baigiamosios nuostatos

12.1 Šios taisyklės yra sudarytos vadovaujantys LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.